Pompy ciepła powietrzne - podział i charakterystyka:

 Pompy powietrze-powietrze

Czyli popularnie znane pod nazwą klimatyzacja. Pompy ciepła powietrzne są coraz chętniej używane do ogrzewania pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej: biura, sklepy, hale. Ich przewagą jest szybkość działania i cena.

Zalety:

- marginalny koszt inwestycyjny, gdy budynek i tak ma być wyposażony w klimatyzację (koszty które dodatkowo trzeba ponieść aby klimatyzacja mogła być jedynym źródłem ogrzewania- to pakiet zimowy (grzałka karteru sprężarki) a w systemach VRV - elementy systemu 3-rurowego (skrzynka z wymiennikiem i ta trzecia rura), inny jest też agregat.

Problemy:

- chłodniejsze przegrody, co ma dość duży wpływ na odczuwanie ciepła

- doprowadzenie ciepła do łazienek, wc, pomieszczeń socjalnych itp. 

- system przygotowania c.w.u. 

- głośność pracy

Sprawność:

Ogólnie różna, w zależności od jednostek, w tych lepszych możemy się spodziewać COP- ok 3,8 i sezonowej sprawności SCOP ok 4,5

Oczywiście zasada im niższa temperatura i im wyższa wilgotność powietrza tym pompa ma niższą sprawność i niższą moc cieplną obowiązuje we wszystkich powietrznych pompach ciepła.

 Pompy powietrze-Woda

Czyli popularnie znane pod nazwą klimatyzacja. Pompy ciepła powietrzne są coraz chętniej używane do ogrzewania pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej: biura, sklepy, hale. Ich przewagą jest szybkość działania i cena.

Zalety:

- marginalny koszt inwestycyjny, gdy budynek i tak ma być wyposażony w klimatyzację (koszty które dodatkowo trzeba ponieść aby klimatyzacja mogła być jedynym źródłem ogrzewania- to pakiet zimowy (grzałka karteru sprężarki) a w systemach VRV - elementy systemu 3-rurowego (skrzynka z wymiennikiem i ta trzecia rura), inny jest też agregat.

Problemy:

- chłodniejsze przegrody, co ma dość duży wpływ na odczuwanie ciepła

- doprowadzenie ciepła do łazienek, wc, pomieszczeń socjalnych itp. 

- system przygotowania c.w.u. 

- głośność pracy

Sprawność:

Ogólnie różna, w zależności od jednostek, w tych lepszych możemy się spodziewać COP- ok 3,8 i sezonowej sprawności SCOP ok 4,5

Oczywiście zasada im niższa temperatura i im wyższa wilgotność powietrza tym pompa ma niższą sprawność i niższą moc cieplną obowiązuje we wszystkich powietrznych pompach ciepła.

Podział w zależności od rodzaju źródła :

Klimatyzacja, Wentylacja i Rekuperacja, Pompy ciepła, Fotowoltaika, Tarasy i nawierzchnie z kostki brukowej

RODZAJE POMP CIEPŁA:

05 kwietnia 2024

 Pompy powietrzne 

Stosunkowo umiarkowane zimy, rozwój technologii i dostępność rozwiązania spowodowała iż są one najczęściej montowane w Polsce.  Największą wadą jest konieczność lokalizacji agregatu zewnętrznego, która czasem bywa kłopotliwa. Z agregatu należy odprowadzić skropliny, nie stanowi on elementu reprezentacyjnego i generuje hałas, w związku z czym odległość zarówno do granicy działki jak i okien, powinna być odpowiednia. Pomimo tego, że przy temperaturach bliskich obliczeniowym (-20oC) i przy wysokich wilgotnościach powietrza ich współczynnik sprawności mocno spada, ich sprawność sezonowa jest w zasadzie taka sama jak pomp gruntowych, a koszty inwestycyjne są znacznie niższe.

 Pompy ciepła wodne 

Ich dolnym źródłem jest woda ze zbiorników, cieków wodnych, lub wód podpowierzchniowych. Ze względu na dostępność i zawiłe prawo wodne w Polsce, ilość montowanych pomp tego typu jest marginalna.

 Pompy ciepła gruntowe

Przez długi okres czasu były najczęściej montowanymi pompami w Polsce. Od 2016 roku już w mniejszości i coraz bardziej ustępują powietrznym pompom ciepła. Ich podstawową zaletą są stabilne warunki pracy pompy, które panują w gruncie na określonej głębokości oraz brak agregatu, na działce, który zawsze wytwarza jakieś drgania (hałas). W obiegu mamy najczęściej solankę, która przepływa przez kolektor i nagrzewa się. Długość i głębokość kolektora należy dobrze policzyć, gdyż w przypadku zbyt małego kolektora możliwe jest zamarznięcie źródła, a proces odmarzania jest bardzo długotrwały i kłopotliwy.  Ograniczeniem jest przede wszystkim cena i wielkość działki, która w nowym budownictwie developerskim zwykle jest niewystarczająca.

 

 

 Pompy ciepła wodne 

Ich dolnym źródłem jest woda ze zbiorników, cieków wodnych, lub wód podpowierzchniowych. Ze względu na dostępność i zawiłe prawo wodne w Polsce, ilość montowanych pomp tego typu jest marginalna.

 

KONTAKT

 +48 602 405 002

 biuro@tektonos.pl

ul. Modlińska 340
    03-152 Warszawa

NIP 952 185 96 17

Odwiedź nas

SPRZEDAŻ

Sprzedaż kostki brukarskiej

Sprzedaż płyt tarasowych

Sprzedaż elementów małej architektury

Sprzedaż klimatyzatorów, materiałów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych

USŁUGI

Montaż klimatyzacji

Montaż pomp ciepła

Montaż rekuperacji - wentylacja 

Serwis klimatyzacji, pomp ciepła, central wentylacyjnych

Doradztwo techniczne, kierowanie budową, nadzory